Veenendaal goed geregeld

In Veenendaal willen we het graag goed geregeld hebben. We willen u dan ook niet onnodig belasten met regels en procedures. Uiteraard kijken we steeds hoe we het zelf beter kunnen regelen, maar we zijn erg geholpen bij een kritische blik van buiten. Wilt u melding maken van onnodige regelgeving of heeft u een goed idee ter verbetering van onze dienstverlening? We horen graag van u welke ideeën u heeft en hoe het beter kan.