Meedoen in Veenendaal

Kerkewijk

Reconstructie Kerkewijk

Wat gaan we doen:

 • Een nieuw regenwaterriool aanbrengen naast het vuilwaterriool;
 • De bestaande weg opbreken en nieuwe verharding aanbrengen (voetpaden, fietspaden en rijbaan)
 • De inrichting van de weg vernieuwen (borden, bankjes, bushaltes, etc.). Hierbij hergebruiken we materialen daar waar dat kan;
 • Nieuwe groenvakken aanleggen en de grond waarin de nieuwe planten en bomen komen te staan verbeteren zodat ze beter kunnen groeien;
 • Samen met de gemeente Rhenen verbeteren we de entree van de Kerkewijk (minder hard rijden en een veiligere voetgangers-/fietsoversteek ter hoogte van de 3 Zussen);
 • Afkoppelen van de woningen langs de Kerkewijk.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp voor de Kerkewijk fase 3 is gereed. Tijdens de informatieavond op 24 september aanstaande kunt u hier uw vragen over stellen als u dat wilt. Vanwege de Coronapandemie is de avond op 24 september zo ingedeeld dat er groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd hun vragen kunnen stellen aan de projectleider van de Kerkewijk fase 3. U kunt u hiervoor opgeven via secretariaat.wsb@veenendaal.nl. Ook ontvangt u van de gemeente deze informatie via een brief.

Bekijk het definitieve ontwerp

Proces en planning

 • Oktober 2020 tot februari 2021 opstellen contractdocumenten
 • Derde kwartaal 2021 start uitvoering (dit vindt pas plaats als de uitvoeringswerkzaamheden van fase 2 zijn afgerond)
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht op {0} leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen