Herinrichting wijk De Pol

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Herinrichting wijk "De Pol"

De komende jaren gaat de gemeente een groot gedeelte van wijk ‘’De Pol’’ opnieuw inrichten. Het gaat om de straten Koninginnelaan, gedeelte Emmalaan, Stadhouderslaan, Buurtlaan-west, Mulderslaan, Gravinnelaan, Gouverneurslaan, Baronesselaan en gedeelte Regentesselaan.

Als bewoner van "De Pol" kunt u meedenken.

 

Waarom opnieuw inrichten?

Door het veranderende klimaat krijgen we vaker te maken met wateroverlast. Nu kan het vuilwaterriool al die liters water niet verwerken als het hard en lang regent. Daarnaast is regenwater schoon water en het is zonde dat we dat zuiveren voordat het naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Daarom gaan wij in de wijk ‘’De Pol’’ een hemelwaterriool aanleggen. 

Naast de aanleg van het hemelwaterriool zijn ook de straten en stoepen aan vervanging toe. Dit biedt de kans om opnieuw naar de inrichting van de straten te kijken en dit willen we samen met u doen. 

Punten die belangrijk zijn

  • Inrichting is aangepast aan het veranderende klimaat (kijken naar afwatering en extra groen)
  • Aanleg hemelwaterriool
  • Daar waar nodig herstellen van het bestaande riool
  • Bomen: Enkele bomen hebben een beperkte levenverwachting en moeten worden gekapt. Bij de herinrichting wordt zoveel mogelijk groen behouden.
  • Verhardingen in rijbaan, voetpaden en parkeervakken worden vervangen
  • Inrichting volgens de 30 km/u zone
  • Asfalt vervangen door klinkerverharding
  • Snelheidsremmende maatregelen bij lange rechte straatgedeeltes

De reactietermijn was tot zaterdag 25 december 2021. U ziet alle ingestuurde reacties op de kaart.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie Bomen te dicht bij de woningen. Begin: Einde:
Categorie Altijd toegang tot speelgelegenheid Begin: Einde:
Categorie Speeltuin Begin: Einde:
Categorie Speeltuin Begin: Einde:
Categorie Andere vegetatie en andere parkeerplekken Begin: Einde:
Categorie Gevaarlijk en onoverzichtelijk Begin: Einde:
Categorie Parkeerruimte niet verminderen Begin: Einde:
Categorie Verhoging of drempel om snelheid omlaag te brengen Begin: Einde:
Categorie Lantaarnpaal graag minder fel Begin: Einde:
Categorie Groenstrook behouden Begin: Einde:
Categorie Groen & Parkeren + snelheid Begin: Einde:
Categorie Gemeenshapstuin ipv onofficiele honderuitlaatplaats Begin: Einde:
Categorie Meer groen in de staart Begin: Einde:
Categorie Hulpdiensten moeten ter altijd plekke kunnen komen Begin: Einde:
Categorie Meer groen in de straat Begin: Einde:
Categorie Weghalen lantaarnpaal en vervangen nieuwe verlichting Begin: Einde:
Categorie Zijstraatje vanaf de rotonde bij molen naar Nieuweweg toe. Begin: Einde:
Categorie Onderhoudsvriendelijker groen of beter bijhouden huidige groen Begin: Einde:
Categorie Groenstrook behouden Begin: Einde:
Categorie groen Begin: Einde:
Categorie Behoud Groenstrook en bomen Begin: Einde:
Categorie extra parkeervak Begin: Einde:
Categorie verkeersveiligheid, parkeerruimte en vrachtverkeer Begin: Einde:
Categorie parkeren bedrijfsautos Begin: Einde:
Categorie Straatverlichting Begin: Einde:
Categorie Bomen Begin: Einde:
Categorie Bomen Begin: Einde:
Categorie 2 zijden bomen, 2 zijden parkeervakken, snelheidremmers Begin: Einde:
Categorie sfeer Begin: Einde:
Categorie Bomen behouden in het paadje Begin: Einde:
Categorie Prikstruiken weghalen Begin: Einde:
Categorie Brede stoep behouden Begin: Einde:
Categorie Parkeerproblemen bekijken bij herinrichting Begin: Einde:
Categorie Parkeerplaatsen Begin: Einde:
Categorie Max 30km/u in de hele wijk Begin: Einde:
Categorie Paaltjes op de stoep, voor de brandgang tussen Stadhouderslaan 87A en 89 behouden. Begin: Einde:
Categorie Meer parkeerruimte Begin: Einde:
Categorie Buurtlaan-West moet doorgaand blijven Begin: Einde:
Categorie Hekjes moeten hier blijven staan Begin: Einde:
Categorie Dit gedeelte ook meenemen bij renovatie Begin: Einde:
Categorie Diversen Begin: Einde:
Categorie Stoep naar beneden Begin: Einde:
Categorie Eigen tegels en np op parkeerplaats Begin: Einde:
Categorie Parkeerplaatsen Begin: Einde:
Categorie Parkeren van autos op de stoep Begin: Einde:
Categorie Aanpassing lantarenpalen en stoep Begin: Einde:
Categorie Onoverzichtelijk fietspad Begin: Einde:
Categorie Ruimte voor meer groen en parkeervakken Begin: Einde:
Categorie Toegankelijkheid hulpdiensten Begin: Einde:
Categorie stadhouderslaan doodlopend laten Begin: Einde:
Categorie Veiligheid door meer parkeerruimte en regulatie m.o.o. betere bereikbaarheid hulpdiensten Begin: Einde:
Categorie Lantaarnpaal als oplaadpunt Begin: Einde:
Categorie Minder stoep en meer groen? Begin: Einde:
Categorie mooie laan Begin: Einde:
Categorie drempels Begin: Einde:
Categorie fietspad Begin: Einde:
Categorie Meer groen, het gevoel van een laan Begin: Einde:
Categorie Bomen Begin: Einde:
Categorie Oude Stijl terug (klinkerweg) Begin: Einde:
Categorie Hemelwater afvoer loskoppelen Begin: Einde:
Categorie Teveel geparkeerde auto's op rijbaan Begin: Einde:
Categorie Onoverzichtelijke kruising Begin: Einde:
Categorie Meer parkeerplaatsen en zichtbare markeringen van de parkeerplekken Begin: Einde:
Categorie dubbel parkeren Begin: Einde:
Categorie Straatverlichting & Parkeerproblemen Begin: Einde:
Categorie Meer groen en meer parkeergelegenheid gaan samen op de Buurtlaan West Begin: Einde:
Categorie Parkeren Begin: Einde:
Categorie Straatnaambord Emmalaan Begin: Einde:
Categorie Speeltuintje Begin: Einde:
Categorie Bomen Begin: Einde:
Categorie Eenrichtingsverkeer Begin: Einde:
Categorie Stoep verbreden Begin: Einde:
Categorie Veilige stoep Begin: Einde:
Categorie grasveld maken naar hondenlosloopveld Begin: Einde:
Categorie Bomen behouden Begin: Einde:
Categorie Parkeerruimte Begin: Einde:
Categorie doodlopend Begin: Einde:
Categorie asfalt/klinkers? Begin: Einde:
Categorie elektrische laadpaal? Begin: Einde:
Categorie nieuwe lantaarnpaal? Begin: Einde:
Categorie geen hondenuitlaatplek Begin: Einde:
Categorie graag weg doodlopend houden Begin: Einde:
Categorie 2 bomen Begin: Einde:
Categorie Plakbomen verwijderen Begin: Einde:
Categorie aanpassing parkeergelegenheid en groenvoorziening Begin: Einde:
Categorie Parkeren Begin: Einde:
Categorie “Oortje” weghalen Begin: Einde:
Categorie parkeren op rijbaan t.p.v. kruising Koninginnelaan met Buurtlaan hier verbieden. Begin: Einde:
Categorie klinkerbestrating kruispunt Koninginnelaan /Regentesselaan opnieuw bestraten Begin: Einde:
Categorie lozen hemelwater op oppervlakte water Begin: Einde:
Categorie Betere inrichting 30KM zone, klinker bestrating, laan inrichting met juiste beplanting accentueren, Begin: Einde:
Categorie laadpalen t.b.v. elektrische auto's Begin: Einde:
Categorie Bestrating Begin: Einde:
Categorie Geen Klinkerverharding !!!!! Begin: Einde:
Categorie Overlast berkenbomen Begin: Einde:
Categorie Gevaar door geparkeerde auto’s Begin: Einde:
Categorie Geen drempel Begin: Einde:
Categorie Opstakel verwijderen Begin: Einde:
Categorie Parkeergelegenheid Begin: Einde:
Categorie Kruising Buurtlaan West Nieuweweg Begin: Einde:
Categorie minder lawaai, meer laan Begin: Einde:
Categorie groen, groener, groenst Begin: Einde:
Categorie Bomen Begin: Einde:
Categorie Gevaarlijk punt met fietsers vanaf de Prinsesselaan Begin: Einde:
Categorie Grote kei verwijderen bij de poort van Stadhouderslaan 18 Begin: Einde:
Categorie Ingang Baronesselaan vanaf de Stadhouderslaan langs beide kanten een gedeelde parkeerverbod. Begin: Einde:
Categorie Bomen vervangen door een soort die minder plakken in de zomer Begin: Einde:
Categorie waterafvoer put Begin: Einde:
Categorie Meer groen in de Mulderslaan Begin: Einde:
Categorie Kruispunt Mulderslaan - Koninginnelaan Begin: Einde:
Categorie Onoverzichtelijke uitrit Markiezenhof/Emmalaan Begin: Einde:
Categorie Fietspad vanaf de rotonde prins bernardlaan / mulderslaan Begin: Einde:
Categorie Verkeersdrempels Begin: Einde:
Categorie Parkeren Mulderslaan Begin: Einde:
Categorie Bomen Begin: Einde:
Categorie Parkeren Begin: Einde:
Categorie verhoogd kruispunt Begin: Einde:
Categorie Containerverzamelplaats. (Om te legen) Begin: Einde:
Categorie Gevaar door geparkeerder auto's Begin: Einde:
Categorie Enkele parkeervakken creëren Begin: Einde:
Categorie Parkeren Begin: Einde:
Categorie Beplanting Begin: Einde:
Categorie Witte druppel Begin: Einde:
Categorie Kabels elektriciteit Begin: Einde:
Categorie Oplaadpaal tijdens werkzaamheden Begin: Einde:
Categorie Verkeersdrukte verminderen Begin: Einde:
Categorie gevaarlijke situatie Begin: Einde:
Categorie parkeren Begin: Einde:
Categorie Groen, parkeren en veiligheid Begin: Einde:
Categorie Oprit Koninginnelaan 34/36 Begin: Einde:
Categorie Meer parkeergelegenheid / parkeervakken Buurtlaan-West Begin: Einde:
Categorie Parkeren en doorstroming Begin: Einde:
Categorie Eenrichtingsverkeer vanaf hier Begin: Einde:
Categorie Koninginnelaan 54 Begin: Einde:
Categorie Snelheid en doorstroming Begin: Einde:
Categorie Kruising Markiezenhof en Stadhouderslaan Begin: Einde:
Categorie Honden Begin: Einde:
Categorie Handhaving parkeergedrag en voorkomen gevaarlijke situaties Begin: Einde:
Categorie Verplaatsing straatverlichting i.v.m. inrit Begin: Einde:
Categorie Gevaarlijk punt fietsers Begin: Einde:
Categorie Meer groen in de straat Begin: Einde:
Categorie Fieststraat Begin: Einde:
Categorie Meer Groen Begin: Einde:
Categorie Rode beukenboom Begin: Einde:
Categorie ander groen Begin: Einde:
Categorie Herinrichten en uitbreiden parkeerplaatsen Begin: Einde:
Categorie niet kunnen passeren van auto's Begin: Einde:
Categorie Overlast berkenbomen aanpakken. Begin: Einde:
Categorie Herinrichting Gouverneurslaan Begin: Einde:
Categorie Geen groen weg voor parkeer ruimte Begin: Einde:
Categorie Verspreiding Depodogs Begin: Einde:
Categorie Chaos tijdens schooltijden Begin: Einde:
Categorie Laadpalen elektrische auto’s Begin: Einde:
Categorie Snelheidsremmende maatregelen Begin: Einde:
Categorie onoverzichtelijk punt voor fietsers Begin: Einde:
Categorie gevaarlijk punt door oor mensen nemen de binnenbocht Begin: Einde:
Categorie eenrichtingsweg mulderslaan Begin: Einde:
Categorie onoverzichtelijke hoek Begin: Einde:
Categorie Meer parkeren en vaart minderen Begin: Einde:
Categorie Schuine parkeerplekken tussen kruising prinsesselaan/emmalaan en emmalaan/koninginnelaan Begin: Einde:
Categorie Eenrichtingsverkeer Begin: Einde:
Categorie Groen Begin: Einde:
Categorie Grasveld Begin: Einde:
Categorie Stoep Begin: Einde:
Categorie Uitrit Begin: Einde:
Categorie Pad schuren Stadhouderslaan (hoogbouw) Begin: Einde:
Categorie Te korte parkeerplaats. Begin: Einde:
Categorie Parkeren Begin: Einde:
Categorie Afkoppeling vh riool Begin: Einde:
Categorie gevaarlijk punt fietsers Begin: Einde:
Categorie Parkeer/verkeersdrukte Begin: Einde:
Categorie Knik weg Begin: Einde:
Categorie veiligheid oversteekplaatsen. Begin: Einde:
Categorie Parkeerplekken en mooier groen Begin: Einde:
Categorie vergroenen steeg Begin: Einde:
Categorie Parkeren langs de straat Begin: Einde:
Categorie Speeltuintje Begin: Einde:
Categorie veiligheid Begin: Einde:
Categorie vergroenen klikostandplek Begin: Einde:
Categorie Vergroenen van bestrating Begin: Einde:
Categorie vervangen bestraatte parkeervakken voor groene parkeervakken Begin: Einde:
Categorie Bomen in de laan Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.