Meedoen in Veenendaal

Wijk Zuidwest

Projecten in Zuidwest

We willen de wijk Zuidwest schoner, mooier, veiliger, leefbaarder en toegankelijker maken. Dat doen we samen met bewoners en ondernemers. En met partners in de wijk, zoals Patrimonium Woonservice, Veenendaalse Woningstichting (VWS), Veens Welzijn, de Politie, Toezicht & Handhaving, Beheer & Projecten en andere teams van de gemeente.

Cookie-instellingen