Salamander

Enkele bewoners van de buurt Salamander II hebben een voorstel gemaakt om het groen in de buurt te verbeteren. Dit voorstel heeft van 4 december tot 31 december op deze paginagestaan. Andere bewoners konden op het plan voor de openbare ruimte reageren. Hoe gaat het nu verder? 

Werkgroep maakt definitieve plan

De gemeente zal alle reacties van bewoners verwerken en inzichtelijk maken. Bewoners konden zich opgeven voor de werkgroep, die het plan zal aanvullen en bijstellen. Hiervoor hebben zich 7 bewoners opgegeven. In overleg met de gemeente wordt een definitief plan gemaakt en dit wordt weer gepresenteerd. Het is de bedoeling het plan in maart 2021 uit te voeren. 

Groenbeheergroep

Bewoners konden zich ook opgeven voor een Groenbeheergroep. 5 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Zij zullen een deel van het groenbeheer zelf te gaan doen. Hiervoor wordt in overleg een beheercontract met de gemeente opgesteld.

Cookie-instellingen