Meedoen in Veenendaal

Projecten veilige wijken

Projecten veilige wijken

Het wijkteam is voor bewoners het aanspreekpunt voor veiligheid. Bewoners wonen en ondernemers werken in de wijk, zij signaleren vaak eerder onveilige situaties of criminele activiteiten. Dat kan variëren van jongerenoverlast tot diefstal en de handel in drugs. Bij meldingen verwijst het wijkteam door naar de juiste partners, zoals de Politie, BOA’s of Veiligheid van de gemeente. Bewoners die onveiligheidsgevoelens ervaren door overlast kunnen ook contact opnemen met het wijkteam.

Cookie-instellingen